fbpx

คุณสมบัติของ “นักลงทุน” สู่ความสำเร็จของการลงทุน

คุณสมบัติของ “นักลงทุน” สู่ความสำเร็จของการลงทุน การลงทุน คือการนำเอาต้นทุนที่มีอยู่นั้น ไปดำเนินการอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ละเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนคืนมา โดยการลงทุนผู้ลงทุนล้วนต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ และแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งนักธุรกิจหรือผู้ลงทุนนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการลงทุน และวันนี้เราได้รวบรวมคุณสมบัติของ “นักลงทุน” สู่ความสำเร็จของการลงทุนมาฝากทุกคนกัน ว่าแต่ ต้องมีคุณสมบัติไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลย

นักลงทุนต้องศึกษาให้มีความรอบรู้ก่อนลงทุน

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีความ กระตือรือร้น สนใจเรื่องราว ต่าง ๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับสิ่งอื่น ๆ ด้วย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ โลกการลงทุนในปัจจุบันมีความ เชื่อมโยงกันสูงมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งตัวอย่างเช่น วิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ที่เกิดกับประเทศไทย ปี 2540 ที่ส่งผลสะเทือนต่อระบบการเงินไปทั่วโลก เป็นต้น

นักลงทุนต้องช่างสังเกต

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้ง ต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญของหุ้นต่าง ๆ ได้ ซึ่งเมื่อยิ่งจดจำรายละเอียดได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นมากขึ้นเท่านั้น

นักลงทุนต้องมีสมาธิแน่วแน่

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสามารถคิดได้อย่างอิสระ  ตัวอย่างเช่น George Soros จะไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนเวลาที่เขาทำการซื้อขายอยู่ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเพราะมีข่าวใหญ่บางอย่างเข้ามากระทบ ก็ยังไม่ยอมให้ใครคนไหนเข้าพบเพื่อมาสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบให้ฟัง จนกว่าเขาจะได้จัดการกับการลงทุนของเขา ให้เรียบร้อยเสียก่อน

นักลงทุนต้องมีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องมี คือจำเป็นต้องเห็นภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ อย่างเช่น สถานการณ์บ้านเมือง รวมไปถึง สภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของไทย และเศรษฐกิจโลกด้วย เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมากในการลงทุนต่าง ๆ และจะส่งผลต่อการลงทุนว่าจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่ ดังนั้น การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ การติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั้น ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียว ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ อย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันด้วย เพราะถ้าหากนักลงทุนท่านใดนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองนั้น จะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

นักลงทุนต้องมีความยืดหยุ่นและรักษาวินัย

นักลงทุนที่ประสบกับความสำเร็จจะเปิดใจพร้อมยอมรับข้อมูลใหม่ ๆ และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากล้ายอมรับความจริง หากพบว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดก็ยอม “ตัดขาดทุน” (Cut Losses) แต่เนิ่น ๆ แต่หากตัดสินใจถูกต้องแล้ว ก็จะปล่อยให้ “กำไรเพิ่มพูน”(Run Profits) ด้วยการไม่รีบขายหุ้นนั้นทิ้งไป และนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีความอดทนอดกลั้น รอคอยโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส และเมื่อโอกาสนั้นมาถึงต้องรีบคว้าโอกาสดี ๆ ไว้ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก

นักลงทุนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

นักลงทุนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่นักธุรกิจจำเป็นที่ต้องมี เนื่องจากผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งพาตนเอง มีลักษณะผู้นำ มีความเชื่อมั่นที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ และนักลงทุนที่อยากประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีวินัยในตัวเองสูง และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะต้องมีความเพียร พยายาม ความอดทน อดกลั้น ในการรอคอยโอกาสดี ๆ ที่จะเข้ามา  รวมไปถึงไอเดียใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการลงทุนที่ต้องให้ค่าตอบแทนสูงมากทีเดียว หากมีวินัยในตัวเอง และนี่เป็นความลับสำหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อถึงเวลานั้นแล้วละก็ให้รีบไขว่คว้า เพราะว่าโอกาสดี ๆ ในชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่ได้มีง่าย ๆ และนาน ๆ จะมาที ดังนั้นต้องดูจังหวะให้ดีและอย่าพลาดหากโอกาสนั้นมาถึงเรา

นักลงทุนต้องมุ่งมั่นความสำเร็จและกล้าเสี่ยง

ผู้ประกอบการเมื่อมองเห็นโอกาสของความเป็นไปได้และพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จะมุ่งมั่นใช้พลังความคิด สติปัญญา และความสามารถ ทั้งหมดทุ่มเทให้กับการทำงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทำงาน เรียนรู้ถึงความคิดผิดพลาดเพื่อแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ และบุคคลที่ตัดสินใจประกอบธุรกิจจะต้องมีความกล้าที่จะเสี่ยงในระดับปานกลาง เพื่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการต้องชอบทำงานท้าทายความคิด ความรู้ ความสามารถ ที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุผลสำเร็จ โดยหาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือก เช่น การลงทุน การขยายตลาด การระงับคำสั่งซื้อ ฯลฯ และควรผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับภายใต้ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ด้วยการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วตัดสินใจและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆหากธุรกิจประสบความสำเร็จย่อมนำมาสู่ความภาคภูมิใจ หากประสบความล้มเหลวก็ไม่ย่อท้อแต่จะนำเอาประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

1