fbpx

กติการของเกม Slot PG egypts-book-of-myste

ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน””กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน”หมุนอัดโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือกชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม

“ตารางการจ่ายเงินรางวัล”รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน “ดารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันจะชนะรางวัลวิธีเดิมพันหากสัญลักษณ์ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกัน จากเพลาซ้ายไปขวา จำนวนรวมวิธีเดิมพันที่ชนะรางวัลของสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้น คำนวณตามจำนวนทวีคูณของสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ติดกันกับสัญลักษณ์แต่ละตัวจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวาการจ่ายรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นทวีคูณตามจำนวนวิธีเดิมพันที่ได้รางวัล การชนะรางวัลพร้อมๆ กันบนวิธีเดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวม

เข้าด้วยกันหลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล ทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆสำหรับรอบใหม่ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกร อบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีก จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสดสัญลักษณ์บางตัว ( ยกเวนสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) บนเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 มักจะกินพื้นที่ 2 ถึง 4

ช่องสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะคิดเป็นสัญลักษณ์เดี่ยวในระหว่างการคำนวณรางวัลสัญลักษณ์ Wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์Scatterสัญลักษณ์ Wild จะปรากฏบนเพลา 2, 3, 4 และ 5 เท่านั้นจะเล่นฟืเจอร์การหมุนฟรีด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกันกับ การหมุนที่เริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรีนั้น UFA023

Wild-กำลังมา-Slot-PG-egypts-book-of-myste

ในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม สัญลักษณ์บางตัว ( ยกเว้นสัญ ลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ในเพลา 2, 3, 4และ/หรือ 5 ที่กินพื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์อาจมีกรอบสีเงินล้อมรอบในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมาสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีเงินที่มีส่วนร่วมในการชนะรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่เลือกไว้แบบสุ่มนอกเหนือจากสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ ( catter ) ที่มีกรอบสีทองในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมาสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีทองที่มีส่วนร่วมในการชนะราง วัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild 2 ถึง 4ตัว ขึ้นอยู่กับจำนวนของช่องสัญลักษณ์ที่มีสัญลักษณ์กรอบทอง อยู่

ฟีเจอร์การแปลงสัญลักษณ์Slot PG egypts-book-of-myste

ในระหว่างการหมุนใด ๆ จะมีหนึ่งสัญลักษณ์ ( ยกเว้นสัญลักษณ์Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ที่จะถูกสุ่มเลือกเพื่อแทนที่

สัญลักษณ์ 3 ตัวหรือมากกว่าบนเพลาก่อนที่จะจ่ายเงินรางวัล

ฟีเจอร์การหมุนฟรี Slot PG
egypts-book-of-myste

เมื่อได้สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวหรือมากกว่าปรากฎออกมาที่ใดก็ตาม ก็จะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรีผู้เล่นสามารถเลือกเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรี ที่ดูจำนวนการหมุนฟรีได้โดยที่: การหมุนฟรี 15 ครั้งพร้อมตัวคูณเริ่มต้นที่ x1, การหมุนฟรี 10 ครั้งพร้อมตัวคูณเริ่มต้นที่x5, การหมุนฟรี 5 ครั้งพร้อมตัวคูณเริ่มต้นที่x10 หรือตัวเลือกลึกลับหากฟีเจอร์การหมุนฟรีเริ่มขึ้นด้วยสัญลักษณ์ Scatterมากกว่า 4 อัน สัญลักษณ์ Scatter ก็จะเพิ่มการหมุนฟรีให้ 4 ครั้งให้กับการเลือกการหมุนฟรี 15 ครั้ง, การหมุนฟรี 2 ครั้งให้กับการเลือกการ หมุนฟรี 10 ครั้ง และการหมุนฟรี 1 ครั้งให้กับการเลือกการหมุน ฟรี 5 ครั้ง แตะที่การเลือกใด ๆ เพื่อเริ่มการหมุนฟรีพร้อมกับจำนวนการ หมุนฟรีและตัวคูณเริ่มต้นที่ระบุหากเลือกตัวเลือกลึกลับ ตัวเลือกลึกลับนั้นก็อาจจะให้รางวัลชุดสัญลักษณ์ใดๆ จากการหมุนฟรี และตัวคูณเริ่มต้นระหว่างการหมุนฟรีใดๆ หากมีสัญลักษณ์นึ่งตัวหรือมากกว่านั้นที่ชนะรางวัลบนเพลา หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วสัญลักษณ์ใหม่ตกลงมาแล้ว ตัวคูณเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีก 1สัญลักษณ์ Scatter 3 หรือ 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดๆ ระหว่างฟีเจอร์การหมุนฟรีจะมอบรางวัลการหมุนฟรีเพิ่มอีก 5 หรือ 10รอบตามลำดับ สัญลักษณ์ Scatter จะปรากฎเฉพาะบนเพลาเพิ่มเติมเท่านั้น

ฟีเจอร์การหมุนฟรี-Slot-PG-egypts-book-of-myste

การซื้อพีเจอร์Slot PG egypts-book-of-myste

แตะที่ปุ่มซื้อฟิเจอร์เพื่อเปิดเมนูซื้อฟีเจอร์แตะที่ปุ่มเริ่มเพื่อซื้อฟีเจอร์การหมุนฟรีตามราคาที่แสดงในเมนู ซื้อฟีเจอร์

ปุ่มเเละกติกาของSlot-PG-egypts-book-of-myste

การหมุนแตะเพื่อเริ่มการหมุนที่เดิมพันพื้นฐาน, ขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันปัจจุบันแตะที่ปุ่มหรือบริเวณของเกมระหว่างการหมุนเพื่อหยุดเพลากดปุ่ม <เว้นวรรค > เพื่อเริ่มต้นหมุนด้วยเดิมพันหลัก,ขนาดเดิมพัน และระดับเดิมพันในปัจจุบัน

( สำหรับเวอร์ชั่น PC เท่านั้น ) การกดปุ่ม <เว้นวรรค> ค้างไว้จะดำเนินเกมการหมุนต่อจนกว่าจะปล่อยมือจากปุ้ม

( สำหรับเวอร์ชั้น PCเท่านั้น )หยุด แตะเพื่อหยุดการหมุนอัตโนมัติ เลขบนปุ้มจะแสดงถึงจำนวนการหมุนอัตโนมัติที่เหลืออยู่ลดแตะเพื่อลดจำนวนเดิม UFA023 พันเพิ่มแตะเพื่อเพิ่มจำนวนเดิมพันยอดคงเหลือของกระเป๋าเงิน

แตะเพื่อแสดงยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินที่ใช้งานได้จำนวนเดิมพันแตะเพื่อแสดงตัวเลือกเดิมพัน ขนาดเดิมพัน: เลื่อนเพื่อเลือกขนาดเดิมพัน ระดับเติมพัน : เลื่อนเพื่อเลือกระดับเดิมพัน จำนวนเดิมพัน: เลื่อนเพื่อเลือกจำนวนเดิมพัน เดิมพันสูงสุด: แตะเพื่อตั้งขนาดเดิมพันและระดับเดิม พันเป็นค่าสูงสุดจำนวนเงินรางวัล แตะเพื่อแสดงประวัติเกม การหมุนอัตโนมัติหมุนอัตโนมัติ จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัดโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก แตะที่ค่าเพื่อเลือกจำนวนการหมุนอัตโนมัติการหมุนเทอร์โบแตะเพื่อปิดหรือเปิดใช้งานการหมุนเทอร์โบ ซึ่งจะลด

ระยะเวลาการหมุนเพลาในเกมหลักการตั้งค่าเพิ่มเติมแตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพิ่มเติม เสียง แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตารางการจ่ายเงินรางวัล แสดงชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและตารางการจ่าย เงินรางวัล กฎ แสดงกติการของเกมและการทำงานของปุ่มต่างๆ ประวัติ แสดงรายละเอียดของเกมก่อนหน้านี้ที่เล่นไป เลื่อน ลงล่างสุดเพื่อโหลดบันทึกเพิ่มเติม แตะที่ เพื่อเลือกวันที่ของเกมที่จะแสดงใน ประวัติการเล่น ปิด แตะเพื่อกลับสู่เกมหลัก

1