Slot PG Rave Party Fever

ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”“กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน”หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือกในการหมุนทุกครั้ง ชุดสัญลักษณ์ใดก็ตาม 5 ตัวขึ้นไปที่อยู่ติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้งจะถือเป็นชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลสำหรับทุกชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล จะมีการจ่ายรางวัลสำหรับสัญลักษณ์แต่ละตัวตามตารางการจ่ายรางวัล รางวัลเงินสดจากชุดสัญลักษณ์จะเท่ากับค่าที่แสดงใน “ตารางการจ่ายรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันหลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ 

สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆ สำหรับรอบใหม่ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกรอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีก สัญลักษณ์ Wild แทนที่ได้ทุกสัญลักษณ์ จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสดในตอนเริ่มต้นการหมุนหลักใดก็ตาม 3 จุดการเปิดใช้งานจะถูกจัดวางตำแหน่งแบบสุ่มบนเพลาที่อยู่หลังสัญลักษณ์การชนะรางวัลใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ที่มีส่วนร่วมกับจุดเปิดใช้ งานสีเหลืองจะเปิดใช้งานฟิเจอร์ระเบิดเบสการชนะรางวัลใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ที่มีส่วนร่วมกับจุดเปิดใช้งานสีเขียวจะเปิดใช้งานฟืเจอร์การแปลงมวล การชนะรางวัลใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ที่มีส่วนร่วมกับจุดเปิดใช้ งานสีแดงจะเปิดใช้งานฟืเจอร์ Wild ดีเจย์ เมื่อไม่มีการชนะรางวัลขนเพลาอีก และมีอย่างน้อยหนึ่งฟืเจอร์ที่ ทำงานอยู่ เจอร์ที่ได้เปิดใช้งานไว้นั้นก็จะเริ่มขึ้น ( ตามลำดับ ของฟีเจอร์ระเบิดเบส, ฟีเจอร์การแปลงมวล และฟีเจอร์ Wild ดี เจย์ ) จะสามารถเริ่มฟิเจอร์ระเบิดเบส, ฟีเจอร์การแปลงมวล และ ฟีเจอร์ Wild ดีเจย์ ขึ้นได้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละฟีเจอร์ในเกมหลัก

ฟีเจอร์ระเบิดเบส ของเกม Slot PG Rave Party Fever

เมื่อเริ่มฟีเจอร์ระเบิดเบสขึ้น สัญลักษณ์เอช, สัญลักษณ์คิง,สัญลักษณ์ควีน และสัญลักษณ์แจ้คทั้งหมดบนเพลาจะถูกลบ ออกไป

ฟีเจอร์การแปลงมวล ของเกม Slot PG Rave Party Fever

 เมื่อเริ่มฟีเจอร์การแปลงมวลขึ้น จะมีการเพิ่มสัญลักษณ์ 10 อัน ( เป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ลูกบอลดิสโก้, สัญลักษณ์เครื่องเล่นแผ่น เสียง, สัญลักษณ์หูฟัง หรือสัญลักษณ์ไมโครโฟน ) ไปยังเพลา แบบสุ่มฟีเจอร์ Wild ดีเจย์  เมื่อเริ่มฟีเจอร์ Wild ดีเจย์ขึ้น จะมีการสุ่มเพิ่มสัญลักษณ์ Wild 7 อันไปยังเพลา

ฟีเจอร์โบนัส ของเกม Slot PG Rave Party Fever

ฟีเจอร์โบนัส ของเกม Slot PG
Rave Party Fever

ในระหว่างการหมุนกมหลักใดก็ตาม สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ ระเบิดจะถูกรวบรวมไว้ในแถบการรวบรวมที่อยู่ด้านบนเพลา แถบการรวบรวมจะถูกรีเซ็ตเหลือศูนย์เมื่อเริ่มต้นการหมุนใด ก็ตามหากรวบรวมสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลได้ 65 อัน ฟีเจอร์โบนัสก็จะ เริ่มขึ้นในระหว่างรอบที่ไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล ในตอนเริ่มฟีเจอร์โบนัส, ฟีเจอร์ระเบิดเบส,ฟีเจอร์การแปลงมวล และพืเจอร์ Wild ดีเจย์จะเปิดใช้งานทั้งหมด หลังจากที่เริ่มฟืเจอร์ใดก็ตามขึ้นแล้ว จุดการเปิดใช้งานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปยังตำแหน่งแบบสุ่มบนเพลา ในตอนเริ่มฟีเจอร์โบนัส ตัวคูณเงินรางวัลจะอยู่ที่ X1 ระหว่างฟีเจอร์โบนัส หากมีสัญลักษณ์หนึ่งตัวขึ้นไปที่ชนะรางวัล บนเพลา หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วสัญลักษณ์ใหม่ตกลงมาแล้ว ตัวคูณเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีก 1ฟีเจอร์โบนัสจะจบลงเมื่อไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอีก และ ไม่มีฟีเจอร์ที่เปิดใช้งานอยู่ ดูขอมูลเพื่อเติมได้ ที่ ufa023

ปุ่มเเละเครื่องมือ ของเกม Slot PG Rave Party Fever

การหมุนแตะเพื่อเริ่มการหมุนที่เดิมพันพื้นฐาน, ขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันปัจจุบัน แตะที่ปุ่มหรือบริเวณของเกมระหว่างการหมุนเพื่อ หยุดเพลากดปุ่ม <เว้นวรรค > เพื่อเริ่มต้นหมุนด้วยเดิมพันหลัก, ขนาดเดิมพัน และระดับเดิมพันในปัจจุบัน ( สำหรับเวอร์ชัน PC เท่านั้น ) 

สนใจเเอดไลน์ได้ ที่ @ufa023 การกดปุ่ม <เว้นวรรค> ค้างไว้จะดำเนินเกมการหมุนต่อจนกว่าจะปล่อยมือจากปุ่ม ( สำหรับเวอร์ชั้น PC สมัครสมาชิก เเละไปบวกกันเลยเท่านั้น ) หยุดแดะเพื่อหยุดการหมุนอัดโนมัติ เลขบนปุ่มจะแสดงถึงจำนวนการหมุนอัดโนมัติที่เหลืออยู่ลดแตะเพื่อลดจำนวนเดิมพันเพิ่มแตะเพื่อเพิ่มจำนวนเดิมพันยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินแตะเพื่อแสดงยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินที่ใช้งานได้จำนวนเดิมพันแตะเพื่อแสดงตัวเลือกเดิมพันขนาดเดิมพัน: เลื่อนเพื่อเลือกขนาดเดิมพันระดับเดิมพัน: เลื่อนเพื่อเลือกระดับเดิมพัน จำนวนเดิมพัน : เลื่อนเพื่อเลือกจำนวนเดิมพันเดิมพันสูงสุด: แตะเพื่อตั้งขนาดเดิมพันและระดับเดิม พันเป็นค่าสูงสุด จำนวนเงินรางวัล แตะเพื่อแสดงประวัติเกม การหมุนอัตโนมัติหมุนอัตโนมัติ จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัดโนมัติ ตามจำนวนรอบเกมที่เลือก แตะที่ค่าเพื่อเลือกจำนวนการหมุนอัตโนมัติ การหมุนเทอร์โบแตะเพื่อปิดหรือเปิดใช้งานการหมุนเทอร์โบ ซึ่งจะลดระยะเวลาการหมุนเพลาในเกมหลักการตั้งค่าเพิ่มเติมแตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพิ่มเติม เสียงแตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตารางการจ่ายเงินรางวัล แสดงชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและตารางการจ่ายเงินรางวัลกฎแสดงกติการของเกมและการทำงานของปุ่มต่างๆ ประวัติแสดงรายละเอียดของเกมก่อนหน้านี้ที่เล่นไป เลื่อนลงล่างสุดเพื่อโหลดบันทึกเพิ่มเติมแตะที่ เพื่อเลือกวันที่ของเกมที่จะแสดงในประวัติการเล่นปิด แตะเพื่อกลับสู่เกมหลัก