fbpx

สัญลักษณ์ Wild ในเกม Treasures of Aztec

ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน” ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน” จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน” “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลง เดิมพัน “หมุนอัดโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตาม จำนวนรอบเกมที่เลือก ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปดาม  

“ตารางการจ่ายเงินรางวัล” รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันจะชนะรางวัลวิธีเดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกัน UFA023

จากเพลาซ้ายไปขวาจำนวนรวมวิธีเดิมพันที่ชนะรางวัลของสัญลักษณ์แต่ละดัวนั้น คำนวณตามจำนวนทวีคูณของสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ติดกัน กับสัญลักษณ์แต่ละตัวจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวา การจ่ายรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นทวีคูณตาม จำนวนวิธีเดิมพันที่ได้รางวัล การชนะรางวัลพร้อมๆ กันบนวิธีเดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวม เข้าด้วยกัน หลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล ทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆ สำหรับรอบใหม่

ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกรอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีก

จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด สัญลักษณ์บางตัว ในเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 มีโอกาสกิน พื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะ คิดเป็นสัญลักษณ์เดียวในระหว่างการคำนวณรางวัล สัญลักษณ์ Wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter สัญลักษณ์ Wild จะปรากฏบนเพลา 2, 3, 4 และ 5 เท่านั้น 

จะเล่นฟี่เจอร์การหมุนฟรีด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกันกับ การหมุนที่เริ่มฟืเจอร์การหมุนฟรีนั้น สมัครสมาชิก

ในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม สัญลักษณ์บางตัว ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ในเพลา 2, 3, 4

และ/หรือ 5 ที่กินพื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์อาจมีกรอบสีเงินล้อมรอบในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมา

สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีเงินที่มีส่วนร่วมในการชนะรางวัล ในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่เลือกไว้แบบสุ่ม 

( นอกเหนือจากสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ที่มีกรอบสีทอง ในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมา สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีทองที่มีส่วนในการชนะเงินรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild

ตัวคูณในเกม Treasures of Aztec

ในตอนเริ่มต้นการหมุนหลักใดๆ ตัวคูณเงินรางวัลทั้งหมดจะอยู่ที่x1 ระหว่างการหมุนใดๆ หากมีสัญลักษณ์หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นที่ ชนะรางวัลบนเพลา หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้ สัญลักษณ์ใหม่ ตกลงมาแล้ว ตัวคูณเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีก 1

ฟีเจอร์การหมุนฟรี ในเกม Treasures of Aztec

สัญลักษณ์ Scatter 4 ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดๆ ก็ตามจะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรี 10 รอบ สัญลักษณ์ Scatter เพิ่มเติมแต่ละ

ตัวนั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีก 2 รอบในตอนเริ่มต้นฟืเจอร์การหมุนฟรี ตัวคูณเงินรางวัลทั้งหมดจะอยู่ ที่ x2 ระหว่างการหมุนฟรีใดๆ หากมีสัญลักษณ์หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น ที่ชนะรางวัลบนเพลา หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วสัญลักษณ์ ใหม่ตกลงมาแล้ว

 ตัวคูณเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เกมเล่นฟรีสามารถเริ่มซ้ำได้

การซื้อฟีเจอร์ ในเกม Treasures of Aztec

แตะที่ปุ่มซื้อฟิเจอร์เพื่อเปิดเมนูซื้อฟีเจอร์แดะที่ปุ่มเริ่มเพื่อซื้อฟีเจอร์การหมุนฟรีตามราคาที่แสดงในเมนู ซื้อฟีเจอร์ สัญลักษณ์บางตัว ในเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 มีโอกาสกินพื้นที่2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์แต่ละตัวเหล่านี้จะคิดเป็นสัญลักษณ์เดียวในระหว่างการคำนวณรางวัลสัญลักษณ์ Wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์Scatter สัญลักษณ์ Wild จะปรากฏบนเพลา 2, 3, 4 และ 5 เท่านั้นในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม สัญลักษณ์บางตัว

 ( ยกเว้นสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ในเพลา 2, 3, 4 และ/หรือ 5 ที่กินพื้นที่ 2 ถึง 4 ช่องสัญลักษณ์อาจมีกรอบสีเงิน ล้อมรอบ WILD ในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมา สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่มีกรอบสีเงินที่มีส่วนร่วมในการชนะรางวัล ในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่เลือกไว้แบบสุ่ม

( นอกเหนือจากสัญลักษณ์ Wild และสัญลักษณ์ Scatter ) ที่มี กรอบสีทอง ในทุกรอบเกมใหม่หลังจากสัญลักษณ์ใหม่ได้ตกลงมา สัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีกรอบสีทองที่มีส่วนในการชนะเงินรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ Wild

เครื่องมือภายในเกม Treasures of Aztec

UFA023 การหมุน แตะเพื่อเริ่มการหมุนที่เดิมพันพื้นฐาน, ขนาดเดิมพันและระดับเดิมพันปัจจุบัน แตะที่ปุ่มหรือบริเวณของเกมระหว่างการหมุนเพื่อ หยุดเพลา กดปุ่ม <เว้นวรรค > เพื่อเริ่มต้นหมุนด้วยเดิมพันหลัก, ขนาดเดิมพัน และระดับเดิมพันในปัจจุบัน

( สำหรับ เวอร์ชั้น PC เท่านั้น ) การกดปุ่ม <เว้นวรรค> ค้างไว้จะดำเนินเกมการหมุน ต่อจนกว่าจะปล่อยมือจากปุ่ม

( สำหรับเวอร์ชั้น PC เท่านั้น ) แตะเพื่อหยุดการหมุนอัดโนมัติ เลขบนปุ้มจะแสดงถึง จำนวนการหมุนอัตโนมัติที่เหลืออยู่ ลด แตะเพื่อลดจำนวนเดิมพัน เพิ่ม แตะเพื่อเพิ่มจำนวนเดิมพัน ยอดคงเหลือของกระเป๋าเงิน แตะเพื่อแสดงยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินที่ใช้งาน ได้ จำนวนเดิมพัน แตะเพื่อแสดงตัวเลือกเดิมพัน ขนาดเดิมพัน เลื่อนเพื่อเลือกขนาดเดิมพัน ระดับเดิมพัน: เลื่อนเพื่อเลือกระดับเดิมพัน จำนวนเดิมพันเลื่อนเพื่อเลือกจำนวนเดิมพันเดิมพันสูงสุดแตะเพื่อตั้งขนาดเดิมพันและระดับเดิม พันเป็นค่าสูงสุด จำนวนเงินรางวัล แตะเพื่อแสดงประวัติเกม การหมุนอัตโนมัติ หมุนอัตโนมัติ จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติ

ตามจำนวนรอบเกมที่เลือก แตะที่ค่าเพื่อเลือกจำนวนการหมุนอัตโนมัติ การหมุนเทอร์โบ แตะเพื่อปิดหรือเปิดใช้งานการหมุนเทอร์โบ ซึ่งจะลด ระยะเวลาการหมุนเพลาในเกมหลัก การตั้งค่าเพิ่มเติม แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเพิ่มเติม เสียง แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียง ตารางการจ่ายเงินรางวัล แสดงชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและตารางการจ่าย เงินรางวัล กฎแสดงกติการของเกมและการทำงานของปุ่มต่างๆ ประวัติ แสดงรายละเอียดของเกมก่อนหน้านี้ที่เล่นไป เลื่อน ลงล่างสุดเพื่อโหลดบันทึกเพิ่มเติม

แตะที่ เพื่อเลือกวันที่ของเกมที่จะแสดงใน ประวัติการเล่นปิดแตะเพื่อกลับสู่เกมหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมในเกม Treasures of Aztec

เกมนี้จะกลับสู่สถานะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในสถานะไม่ตอบสนองเป็นเวลา : 24 ชั่วโมง ความคืบหน้าและสถานะของเกมประเภทสะสมสัญลักษณ์ เกมเล่นฟรีที่ยังเล่นไม่จบ 

และเกมฟีเจอร์ที่ยังเล่นไม่จบเกมใดก็ตามจะไม่ถูกคงสถานะไว้กรณีเกิดความขัดข้องจะยกเลิกการจ่ายรางวัลและการเล่นทั้งหมดในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องผลลัพธ์ของเกม UFA023

จะถือว่าผลลัพธ์ทั้งหมดของเกมที่แสดงในหน้าประวัติเกมนั้นเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมในเกม Treasures of Aztec
1